Тематика занять - стежка українська (Магістратура)

 

Теорія, Історія, Культурна спадщина:

 

 

Методологія наукових досліджень

Історична політика

Охорона культурної спадщини в Європі

Стереотипи та символи

Місто як соціокультурний феномен

 

Політологія, Міжнародні Відносини,

Європейська Інтеграція:

 

Україна в процесі європейської інтеграції

Безпека Центральної та Східної Європи

Polityka wschodnia Polski

Partycypacja społeczna w polityce lokalnej

Decentralizacja i samorząd terytorialny w Polsce i w Ukrainie

Analiza tekstów specjalistycznych

 

Бізнес, економічне співробітництво

між україною та польщею:

 

 

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy

Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie

Мodele europejskiej polityki społecznej

Procesy migracyjne i przemiany tożsamościowe

План навчання