Кафедру українознавства (КУ) було виділено зі складу Інституту Росії та Східної Європи як окрему одиницю в травні 2005 року на основі рішення Сенату Ягеллонського університету.

Кафедра – це структурна одиниця Факультету міжнародних та політичних досліджень. Його було створено рішенням Сенату Ягеллонського університету 20 грудня 2000 року як дванадцятий факультет університету. Основу факультету складають шість структурних підрозділів: Інститут американістики та полонійних досліджень, Інститут європеїстики, Інститут політичних досліджень та міжнародних відносин, Інститут Росії та Східної Європи, Інститут регіональних досліджень, Інститут Близького та Далекого Сходу, a також кафедра україністики та Європейський колегіум у Закопаному. Із 2006 до складу факультету увійшов також Центр китайської мови та культури «Інститут Конфуція у Кракові».