Умови прийняття іноземців

Умови прийняття іноземців

Усі іноземці можуть навчатися у Ягеллонському університеті, однак правила їх прийому та умови навчання відрізняються залежно від юридичного статусу в Польщі. Деякі іноземці можуть навчатися в університетi на тих самих умовах, що й польські громадяни, інші можуть вступати на платне навчання, але можна також частково або повністю бути  звільненим від оплати за навчання.

Іноземці, які можуть навчатися  на тих самих умовах, що й польські громадяни,  повинні відповідати принаймні одній із таких умов:

 1. Іноземці, які мають дійсну Карту Поляка- http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka/karta_polaka
 1. Іноземці, які отримали дозвіл на поселення в Польщі
 2. Іноземці з набутим у Польщі статусом біженця
 3. Іноземці, які користуються тимчасовою охороною в Польщі
 4. Іноземці, яким надано в Польщі додаткову охорону
 5. Іноземці, які є мігруючими працівниками, які є громадянами держави-члена Європейського Союзу (UE), Швейцарії або Європейської співдружності Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони порозуміння про Європейську економічну спільноту (EOG), а також члени їх сімей, якщо проживають у Польщі
 6. Громадяни держав-членів UE, EFTA – сторони порозуміння про EOG або Швейцарії, а також члени їх сімей, які набули право постійного перебування.
 7. Іноземці, які набули в Польщі дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти.
 8. Іноземці, які мають виданий на території РП дозвіл на проживання на визначений час у зв"язку з обставинами (art.53 ust. 1 pkt.7, 13 i 14 ustawy z 13.06.2003-про іноземців)(Dz.U. nr 128, poz. 1175, z póź.zm)

або такі студенти  можуть навчатися на тих самих умовах, що й польські громадяни (безкоштовно для першого стаціонарного факультету). Вони мають право на отримання стипендій, які виплачуються з державного бюджету. Є кілька типів таких стипендій: стипендія ректорa за досягнення в науці, стипендія міністра за досягнення в спорті та навчанні, соціальні стипендії, спеціальні для інвалідів.

Іноземні громадяни, які вступають на платне навчання

Іноземці, які не можуть користуватися такими видами стипендій, мають можливість клопотатися про:

 1. стипендію польського уряду
 2. стипендію уряду іншої держави
 3. безкоштовне навчання у виші і без стипендій у рамках окремих угод  і програм.

Цими  стипендіями в Польщі займається Бюро з академічного визнання і міжнародного обміну.