Загальна Інформація

(бакалаврська програма)

Навчальна програма Польсько-українських студій має інтердисциплінарний характер , поєднує проблематику суспільних та гуманітарних наук.

Програму Польсько-українських студій можуть реалізувати як польсько-, так і українськомовні студенти, що цікавляться польською та європейською східною політикою, суспільно-політичними трансформаціями та європейською інтеграцією України, різними формами співпраці в політичній, суспільній, культурній та економічній сферах між Польщею та Україною і в контексті загальноєвропейському, і євроатлантичному.

Під час навчання передбачене інтенсивне вивчення мови спеціальності (української для польськомовних студентів і польської для українськомовних).

Програма Польсько-українських студій передбачає розвиток під час занять м'яких навичок: вміння співпраці у міжнародному колективі, самоорганізації, креативності та критичного мислення.

(магістерська програма)

Польсько-українські студії — це міждисциплінарний напрямок, що опирається на вибраній проблематиці з галузі суспільних та гуманітарних знань, метою яких є передача знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння специфіки польсько-українських відносин та активного їх формування у наступній професійній діяльності.

Польсько-українські студії зосереджуються на актуальних питаннях політичних відносин як двосторонніх, між Польщею та Україною, так і в ширшому вимірі, в масштабах Євросоюзу, на процесі європейської інтеграції України, проблемах безпеки в регіоні Центрально-Східної Європи. Черговий блок питань стосується суспільної політики, історичної політики та політики пам'яті, різних аспектів охорони спільної культурної спадщини в контексті розвитку польсько-українських відносин.

У програмі студій ІІ рівня передбачено також блок практичних предметів, спрямованих на поглиблення знань і вмінь, що стосуються сфери польсько-української економічної співпраці, міжкультурної комунікації у бізнесі та інтенсивного вивчення мови спеціальності —української та польської.

Програма Польсько-українських студій передбачає розвиток під час занять м'яких навичок: вміння співпраці у міжнародному колективі, самоорганізації, креативності та критичного мислення.

------------------------------

Випускники напрямку Польсько-українські студії зможуть успішно використати здобуті знання, вміння та навички працюючи:

  • у польських та українських публічних інституціях, як державних, так і недержавних, в тому числі тих, які безпосередньо відповідають за розвиток польсько-української співпраці та європейську інтеграцію України, дипломатичних представництвах;
  • у польських фірмах, які уже діють на українському ринку, а також в українських фірмах, які планують увійти на польський ринок (спільний ринок Європейського Союзу);
  • у польських та українських засобах масової інформації, які спеціалізуються в міжнародній тематиці, аналізують, описують динаміку польсько-української співпраці в широкому розумінні та процес суспільно-політичної й економічної інтеграції України та Європейського Союзу.